Tamil Poems

தோல்விகள் முடிவெனில்?

விழுவது வீழ்ச்சியெனில் அருவிகள் ஆர்ப்பரிக்குமோ? இழப்பது இகழ்ச்சியெனில் இளவேனிற் இலைகள் துளிர்க்குமோ? அழுவது அசிங்கமெனில் பிறந்த குழந்தை கொண்டாடப்படுமோ? தோல்விகள் முடிவெனில் வெற்றிகள் தான் வேரூன்றுமோ?!

Read more

மகளிர் தின நிகழ்ச்சி 2024

"மார்ச் 8, 2024 - மகளிர் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி" மின்னஞ்சல் மின்னியதும் மகிழ்ச்சியில் நிகழ்ச்சி நிகழிடம் சென்று முன்னமர்ந்தேன். கருவிழிகள் வாசல் வசம் தவம்; காரணம்...

Read more

பெண் சிசு

"இன்னும் சில நூற்றாண்டுகள் கழித்துப் பிற... தாயின் கருவறையிலிருந்து எடுத்தென்னை மண்ணறையில் புதைத்தனர், பெண் குழந்தை என்பதனால்...!" மேலுலகம் சென்று சக சிசுக்களிடம் அழுது புலம்பியது அபலை...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3

Popular